logo

Visoka razina profesionalnosti, mobilnosti i timski rad omogućili su da tvrtka OMEGA IT d.o.o. zajedno sa ALPHA GRUPA d.o.o. postane jedan od najvećih servisa i prodaje informatičke opreme u Bjelovarsko bilogorskoj županiji.

0
0
0
dani
0
0
sati
0
0
minute
0
0
sekunde
Copyright © 2017 OMEGAIT.HR All Right Reserved
close